План роботи школи на 2017-2018 навчальний рік

 • Плани треба будувати вміло, а полягає це вміння

 в здатності запобігати труднощам на шляху

до їх втілення в життя.

Л.Вовенарг

 

І. ПІДСУМКИ  РОБОТИ  ШКОЛИ  ЗА  МИНУЛИЙ  РІК

ТА  ЗАВДАННЯ  НА  НОВИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1.1 Інформаційна довідка

 

–  чисельність  учнів  на кінець  навчального року  – 84

–  на  високому  і  достатньому  рівні – 31

–  переможців  районних  олімпіад – 3

–  переможців спортивних змагань (районних)- 15

–  на обліку в ВКМСН – 0

–  сиріт – 1

–  під  опікою – 0

–  чорнобильців –0

–  напівсиріт – 2

–  малозабезпечених – 9

–  багатодітних  сімей –21

– діти – інваліди – 2

–  кількість  класів – 9

–  змінність – І зміна

–  чисельність  вчителів – 19

–  з  них  з вищою  категорією – 4

–  1 категорією – 11

–  2 категорією –1

–  спеціалісти –3

–  старші  вчителі – 0

–  методисти – 0

–  середній вік (років) – 46

–  середній стаж роботи (років)- 21

–  кількість кабінетів – 3

–  спортзалів – 0

–  майстерень -2

–  книжковий фонд – 3862

–  гуртків та секцій – 3

–  спецгрупа  з  фізкультури – 0

–  комп’ютерів – 6

1.2.  Аналіз методичної роботи

 

Відповідно  до  річного плану роботи школи у 2016-2017 н.р. школа працювала над методичною проблемою: «Громадянська освіта та виховання школярів»

Протягом року підвищували  свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки 4  учителів.

Для всіх вчителів були  проведені консультації з планування, ведення шкільної документації.

З метою допомоги молодим вчителям в школі була організована робота наставників, проведені співбесіди з молодими вчителями, організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів і їх наставників.

Велике значення вчителі надають використанню інноваційних            технологій  у навчанні учнів, застосуванню комп’ютерного програмного забезпечення.

Проведені предметні тижні та декади з навчальних дисциплін, шкільні олімпіади, ярмарок педагогічних ідей.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи  були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати  роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

Недоліками організації методичної роботи є відсутність у школі сучасних технічних засобів навчання, аудіо-, відеотеки  кращих освітянських доробок школи, району, міста; відсутність методичних журналів та спеціальної літератури.

На районних предметних  олімпіадах з базових дисциплін школа мала 3 переможця: Ключник Галина (8 клас) – 2 місце з фізики,  Кравець Назарій (9 клас) – 3 місце  з трудового навчання, а учениця 8 класу Уніят Лілія  стала переможницею олімпіади з християнської етики і посіла 3 місце на обласній олімпіаді.

 

1.3. Аналіз виконання навчальних програм.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом  2016-2017н.р. проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань. Протягом навчального року школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій.

Навчальні програми в 1 – 4-х класах виконані за кількістю проведених уроків, а також практичних робіт з природознавства. Уроки позакласного читання та РЗМ проведені відповідно до вимог програми. Графік контрольних робіт виконано. У травні 2017 року були проведені  контрольні роботи з математики та української мови в 2-4-х класах. Були перевірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах.

На підставі вивчення записів класних журналів 5-9-х класів отримані дані щодо системи контролю за знаннями учнів.

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття.

1.4  Аналіз навчально-виховної роботи

1.4.1. Аналіз навчальної роботи.

Станом на 13 червня 2017 р. в школі навчалося 84 учні.

На високому і достатньому рівні навчається 31 учнів, або 43,7% від усіх атестованих,  на високому рівні навчається  5 учнів, або 7%.  Отримали:

– свідоцтв звичайного зразка – 13 учнів;

– свідоцтв з відзнакою – 0

– Похвальні листи „За високі досягнення у навчанні” – 5 учнів.

Звільнені від ДПА – 9-і класи – 0 учнів,

Всі учні 1-8-х  переведені  до  наступного  класу.

Всього учнів школи – 2-9-х кл. – 71 учень, з яких навчаються на:

– високий рівень – 5 учнів;

– достатній рівень – 26 учнів;

– середній рівень  – 36;

– початковий рівень  – 4 учні.

    Учні школи приймали участь у І і ІІ етапі  Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін. У шкільних предметних олімпіадах взяло участь 48 учнів з 9 предметів. Успішно виступили учні на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Школа має 3 переможців районних олімпіад і 1 переможця ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.            Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити , що учні класів мають інтерес до вивчення української мови, народознавства, основ інформатики, креслення, що було враховано при складанні навчального плану розподілу годин варіативної складової  курсів за вибором, факультативів.

Успішно виступали учні і в творчих конкурсах (позакласна робота з предметів): конкурсі на краще читання віршів  Т.Г.Шевченка, де переможцями та призерами стали Уніят Лілія (8 клас), Ключник Галина (8 клас), Уніят Олена  (5 клас) та інші – 7 переможців та призерів. Уніят Лілія (8 клас) посіла 2 місце на районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Проте у навчально-виховній роботі педагогічного колективу є ряд недоліків:

низький рівень індивідуальної роботи з учнями, недостатня увага приділяється роботі з обдарованими учнями, повільне впровадження передових педагогічних технологій, в тому числі і комп’ютерних.

Із 1 вересня 2012 року розпочалося впровадження Державного стандарту початкової освіти, а з 1 вересня 2013 року – Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р., наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.01.2012 р. №43 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392».

З урахуванням бажань батьків, учнів, індивідуальних психологічних здібностей, рівня пізнавальної діяльності учнів робочий навчальний план  складений на основі типових навчальних планів:

– для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 року №572

для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 17.05.2013 № 551;

 

– для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх

навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 р. № 66

Всі випускники 9-го класу продовжують навчання .

У школі  йде процес подальшого самовизначення дитини для навчання в школі третього ступеня. Варіативна складова школи другого ступеня передбачає вивчення таких предметів та курсів: «Народознавство», «Християнська етика», «Креслення» та факультативів з української мови.

Протягом навчального року створювалися всі умови для рівного доступу до якісної освіти. Це передбачає використання передових технологій навчання та виховання.

1.4.2.    Аналіз виховної роботи.

Виховна робота школи у 2016-2017 н.р.  базувалася на таких пріоритетних напрямках: формування національної свідомості, виховання громадянина – патріота, ціннісне ставлення до батьків, родини, формування правової культури, превентивне виховання, пошанування жертв  тоталітарного режиму, Голодомору, інформаційно-просвітницька  робота з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції, екологічне  виховання, художньо-естетичне, здоровий  спосіб життя.

Основними документами, якими керувалася школа в виховній роботі,

були : Національна програма „Діти України”, Національна доктрина розвитку освіти, Концепція громадянського виховання, комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії  та СНІДу серед населення міста, комплексна програма профілактики злочинності, Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення            моральних засад суспільства, програма роботи з обдарованою молоддю,  Програма профілактики ВІЛ – інфекції/ СНІДу в області, Програма правової освіти населення області,  Національна програма оздоровлення дітей, програма „Обдарована молодь”, обласна програма розвитку і функціювання  української мови , Закони України „Про пожежну безпеку”, „Про  охорону праці”, комплексна програма „Фізичне виховання-здоров’я нації”. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

Згідно з річним планом роботи школи було заплановано і проведено

комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і  результативність таких заходів:

–  Свято першого дзвоника (відповідальні: Ключник М.М., Ткачишин Б.І.)

–  Свято врожаю та квітів (відповідальна Грициняк Н.І.)

–  Вшановуємо вчителів (відповідальна Ключник М.М.)

–  Шевченківське свято (відп. Смерека М.І.)

–  Свято останнього дзвоника (відповідальна Крайник М.І.)

–  Вихідний захід «Вшановуємо жертв Голодомору 1932-33 років» (відп. Намісняк О.В.)

– Свято зустрічі птахів (відповідальна Грициняк Н.І.)

– Реквієм «Героям АТО поклонімося» (відповідальний Антонюк О.В.)

Проведена зустріч з батьком Героя Небесної Сотні Миколою Жеребним та поетесою Нелею Кіндзерською.

З  метою національно-патріотичного виховання створено куточки  національної символіки.

Згідно з річним планом у школі  проводилась робота з формування здорового способу життя, попередження травматизму, спортивно-масова робота. Як результат – відсутність травмованих учнів, зменшення кількості учнів-старшокласників, які палять тютюнові вироби.

Проведено ряд місячників:

–  формування здорового способу життя;

–  правових знань і правової  пропаганди;

–  превентивного виховання;

–  національного виховання;

–  громадянського виховання;

–  морально-естетичного виховання;

–  художньо-естетичного виховання;

–  екологічного виховання;

–  сімейно-родинного.

У ході місячників було заплановано і проведено чимало заходів: виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творів.

Було заплановано і проведено бесіди для учнів спеціалістами: лікарем –  венерологом – 8-9 класи; лікарем – наркологом – 7,9 класи, лікарем –

гінекологом – 8-9 класи, спеціалістами служби сім’ї та молоді, працівниками юстиції, міліції, прокуратури.

Для учнів молодших класів  було проведено профілактичні бесіди з

інспекторами відділення профілактичної роботи.

Профілактичні бесіди з протипожежної безпеки провів інспектор пожежної частини для учнів 5-7 класів.

На  достатньому рівні проводилася спортивно-масова робота: змагання з волейболу, настільного тенісу, шашок, шахів, футболу, легкої атлетики.

Систематична робота проводиться що до запобігання дитячого травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» в 1-9 кл., проводяться бесіди з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму; правил поводження з електроприладами; правила поводження в суспільних місцях.

Питання  стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму розглядались та аналізувались на педраді (серпень, травень ); нараді при директорові ( березень); методичному об’єднанні класних керівників(грудень, березень); батьківських зборах (листопад).

Протягом навчального року дитячого травматизму в школі зареєстровано  не було.

Педагогічний колектив школи проводить певну роботу, спрямовану

на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю.

Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки .

У школі  проводився місячник правових знань і правової пропаганди

(грудень).

Заступником директора з навчально-виховної роботи, класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролюється відвідування учнями уроків.

Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень,

злочинів постійно заслуховувався на:

а) нарадах при директорі  :

– січень 2017 р.- „Підсумки роботи  з учнями, схильними до правопорушень”.

– березень 2017 р.- „Профілактика правопорушень серед неповнолітніх”.

б) МО класних керівників :

– лютий, травень 2017 р. – „Профілактична робота з учнями, схильними до правопорушень”.

в) класних батьківських зборах:

– жовтень 2016 р. – „Попередження правопорушень в учнівському середовищі”

Робота з батьками в 2016-2017н.р. була спрямована на створення

єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні

батьківські збори  (листопад), а також класні батьківські збори.

На батьківських зборах розглядались питання :

 1. Виховання свідомого ставлення до навчання;
 2. Робота з попередження дитячого травматизму;
 3. Виконання Законів України „Про загальну середню освіту”:

–  вплив сім’ї на середовище дитини;

–  підготовка до закінчення навчального року;

–  літній відпочинок та оздоровлення учнів.

Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту.

Було проведено обстеження матеріально-побутових умов цих учнів, безкоштовне харчування, діти залучені до оздоровлення в оздоровчих таборах.

У цілому оздоровчою компанією було охоплено 60 учнів.

У  школі продовжує роботу  шкільна козацька республіка, яка

виховує в учнів ініціативність, самодисципліну, активність, відповідальність

та організаторські здібності.

Організована робота таких гуртків:

–  вокальний (керівник Грициняк І.Я.)

– умілі руки (керівник Намісняк О.В.)

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників обговорювалися питання адаптації учнів 5 класу до навчання у старших класах, керування проектною діяльністю школярів, аналізувались відвідані виховні заходи.

 

    1.5. Аналіз управлінської діяльності

 

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були

– адаптація учнів 1, 5 класів до навчання;

– отримання інформації для педагогічного аналізу;

– надання методичної, практичної допомоги вчителям;

– створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

– удосконалення навчально-виховного процесу, реалізація шкільних,

методичної, виховної проблем;

Протягом навчального року здійснювався внутрішньошкільний контроль, було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з історії, географії. Усі матеріали внутрішньошкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.

 

  1.6. Аналіз матеріально – технічної бази школи

 

–  Оформлено стенди  до музейної кімнати історії школи та села Дубаневичі;

– здійснено облаштування доріжок до школи;

– проведено заміну вікон та дверей у приміщенні їдальні-майстерні;

– виконано покращений ремонт  кабінетів  школи .

На ремонт школи, придбання матеріалів та оформлення стендів використано 60 тис.  грн. з районного бюджету, а також кошти добровільних батьківських внесків.

1.7. Аналіз виконання річного плану

Аналіз результатів роботи школи за 2016-2017 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи школи.

За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 5 педагогічних рад з актуальних проблем педагогіки; 8 нарад при директорові, де було розглянуто близько 16 питань роботи школи; комплексно перевірено викладання історії, географії, правознавства, відповідно до Положення про атестацію педпрацівників проведено атестацію двох вчителів; працювали методична рада та рада школи; організовано проведені заходи з початку та закінченню навчального року; якісно проводились засідання методичних об’єднань школи; успішно проведені традиційні свята школи: День знань, День вчителя,  Новорічні та Різдвяні свята,   День матері, Свято останнього дзвоника; результативно проведена робота з профілактики правопорушень та попередження травматизму серед учнів школи. З вересня 2016 року школа носить ім’я загиблого воїна АТО, випускника школи Івана Альберта.

 

Проте в роботі педагогічного колективу Дубаневицької ЗОШ І-ІІ ступенів імені Івана Альберта в 2016-2017 н.р. було ряд невикористаних резервів, недоліків та проблем.

Зокрема:

 1. Недостатня якість уроку в багатьох вчителів, непристосованість форм і методів до вимог часу.
 2. Слабкі знання учнів з ряду предметів, відсутність прагнення дітей до отримання знань.
 3. Недостатня робота всього колективу над вихованням свідомої дисципліни в учнів.
 4. Є упущення в роботі зі здібними дітьми.
 5. Послаблено роботу з дітьми, що потребують підвищеної уваги, слабовстигаючими учнями та їх батьками.
 6. Не поставлено на належний рівень профілактичну роботу з підлітками щодо попередження шкідливих звичок, підготовки їх до сімейного життя.

 

Виходячи з усіх згаданих проблем, педагогічний колектив Дубаневицької ЗОШ І-ІІ ступенів у 2017-2018 н.р. буде працювати над вирішенням таких проблем і завдань.

1.8. ПРОБЛЕМИ  НАД  ЯКИМИ  ПРАЦЮВАТИМЕ ПЕДКОЛЕКТИВ  ШКОЛИ  У  2017 -2018  НАВЧАЛЬНОМУ  РОЦІ:

        Формування громадсько-активної школи та активного високо морального громадянина України. 

 

Розвиток творчої індивідуальності вчителя, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових технологій компетентнісного навчання та виховання.

                                                                                                                                                                                                       

      1.9.ПРОБЛЕМИ  НАД  ЯКИМИ  ПРАЦЮВАТИМЕ ДИРЕКЦІЯ  ШКОЛИ  ПО  УДОСКОНАЛЕННЮ УПРАВЛІНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ:

 

Управлінська діяльність по забезпеченню диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу і запровадженню інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

         1.10. Завдання школи на новий навчальний рік

У  2017-2018  навчальному  році  педколектив  школи  розв’язуватиме

такі  основні   завдання:

 1. Створення умов для розвитку природних задатків, здібностей і нахилів дітей.
 1. Виховання молоді в дусі збереження, розвитку матеріальної і духовної культури народу.
 2. Плекання гармонії особистісних і громадських, індивідуальних і загальнонаціональних, загальнодержавних потреб, справ.
 3. Розроблення і впровадження нових методів і форм організації навчально-виховної роботи, нових технологій навчання.
 1. Впровадження норм та положень нового Закону Ураїни «Про освіту»

 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА З ВИКОНАННЯ НОРМАТИВНИХ
АКТІВ ТА ЗАВДАНЬ ОСВІТИ

1.Укомплектувати школу педагогічними кадрами. Скласти тарифікацію учителів на 2017-2018 навчальний рік, погодити педагогічне навантаження з профкомом  школи.

Директор до 01.09. ______________

2.Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Організувати

медичний огляд учнів.

Директор до 05.09.________________

3.Вивчити та проаналізувати навчальні програми, методичні листи, підручники.

Заступник директора до 01.09.____________

4.Провести:

– серпневу педраду;                                     до 01.09. ___________________

– інструктивну нараду з питань єдиного орфографічного режиму,

ведення  шкільної документації, організованого початку навчального

року;                                                                         до 01.09.______________________

– підвести підсумки літнього оздоровлення учнів школи.

до 01.09. ________________

5.Затвердити, погодити:

– нормативні документи роботи школи на навчальний рік;

до 01.09. Директор ._________

– календарне та тематичне планування з предметів на семестр;

до 05.09. Заст. дир. з навч.-вих. роботи _______________

– плани роботи факультативів, гуртків;          до 10.09.

Заст. дир. з навч.-вих.роб. _____________

– плани виховної роботи класних керівників на семестр;

до 05.09. Заст. директора _________

– плани роботи шкільної бібліотеки;              до 05.09.  Бібліотекар.______________

– графіки чергування по школі учнів та вчителів;

до 01.09. Директор .____________

– призначення класних керівників;                до 01.09. Директор.__________________

6.Оформити класні журнали, журнали гуртків, індивідуального

навчання.                                       до 05.09. Класні керівники.________

7.Скласти та затвердити розклад уроків, статистичні звіти, розклад

занять факультативів, графіки тематичного оцінювання, контрольних,

лабораторних та практичних робіт, навчальних екскурсій.

Узгодити розклад уроків з Держпродспоживслужбою.

до 01.09. Заст. директора _________________

8.Укомплектувати гуртки.

до 10.09. Заст. директора ________________            9.Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази

кабінетів та школи в цілому до нового навчального року.

Відзначити переможців.

Оформити акти та іншу документацію про готовність школи,

майстерень, спортивних залів, спортивного майданчика, кабінетів

до початку навчального року.

до 01.09. Дирекція школи. ________________

10.Забезпечити учнів підручниками, учителів-навчальними програмами

до 01.09. Дирекція. ___________

11.Скласти графіки чергування вчителів, учнів, обслуговуючого персоналу

школи.                                                                 до 04.09. Дирекція.______________

12.Провести роботу з учнями, батьками з метою організації гарячого

харчування .                                                        до 01.09. Дирекція. _____________

13.Встановити режим харчування та обслуговування учнів і працівни-

ків школи у шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування

учнів, дієтхарчування.                           до 01.09. Дирекція.   __________________

14.Виявити дітей, які потребують за станом здоров’я  індивідуального

навчання, та організувати з ними заняття.

до 05.09. Дирекція._____________

15.Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей;

учнів сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського

піклування, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії  на

ЧАЕС, дітей з родин АТО,  героїв Небесної Сотні,

учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей (на

виконання Програми „Діти України”)

до 05.09. Директор, кл.керівники. ___________

16.Провести психологічне діагностування учнів з метою виявлення

їх творчого потенціалу, розумових здібностей, надання допомоги

у навчанні.                                              до 01.10. Соц. педагог __________________

17.Перевірити працевлаштування випускників.

Заст. директора до 28.08.__________________

18.Провести загальношкільну конференцію „Підсумки роботи  та

перспективи розвитку школи, мета і завдання її діяльності сьогодні

і   в  майбутньому.” Звіт директора школи.

до 28.06.18. Дирекція школи _______________

19.Провести інструктажі з техніки безпеки з учнями та працівниками

школи.                                                          до 05.09. Дирекція школи ____________

20.Затвердити графік проведення шкільних олімпіад і предметних

тижнів .                                                       до 15.09. Дирекція школи _____________

21.Скласти плани осінніх, зимових і весняних канікул.

до 25.09. Дирекція школи _______________

22.Скласти графіки використання робочого часу вчителів в період

канікул.                                              до 01.10. Дирекція школи __________________

23.Створити робочу групу для складання річного плану на 2011-

2012 н.р.                                             до 01.12. Дирекція школи __________________

24.Затвердити план заходів щодо закінчення навчального року та

проведення державної підсумкової атестації (переведення,

вибір предметів для ДПА, проведення ДПА, нагородження,

звільнення від ДПА, проведення урочистостей, відрахування

випускників, підготовка матеріалів в архів, матеріали до ДПА,

виписка документів, протоколи ДПА, виконання навчальних

програм )

Провести педраду, наради з вивчення нормативних документів

щодо  закінчення  навчального року.

до 01.04. Дирекція школи._______________

25.Скласти графік проведення річних контрольних робіт для перевірки

рівня засвоєння учнями навчальних програм у межах тематичного

оцінювання.                                                до 04.09. Заст. директора _______________

 1. Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу

атестаційних комісій для проведення державної

підсумкової атестації. Оформити документи на учнів, які звільнені

від ДПА за станом здоров’я. Підготувати до розгляду на засіданнях

методичних об’єднань та затвердити матеріали ДПА. Затвердити

графік проведення ДПА.                            до 01.04. Дирекція школи.______________

 1. Робота в мікрорайоні школи. Виконання Інструкції з обліку дітей

та підлітків шкільного віку, Законів України „Про загальну середню

освіту”, „Про освіту”

до 05.09. Заст. директора ___________________

 1. Скласти графік проведення навчальних екскурсій та навчальної

практики з учнями 1-8 та 10-х класів, план оздоровлення.

до 01.05. Заст.директора ___________________

 1. Оформити особові справи учнів, скласти характеристики учнів.

до 01.07. Класні керівники._________________

 1. Укомплектувати школу педагогічними кадрами. Узгодити

орієнтовне педагогічне навантаження з профспілковим

комітетом.                                     до 01.09. Дирекція. ________________________

 1. Організувати роботу з майбутніми першокласниками.

до 01.09. Вчителі поч. класів.

 1. Організація проведення урочистостей з нагоди:

– початку навчального року та випуску учнів зі школи;

– Свята першого дзвоника;

– Останнього дзвоника.  травень-вересень. Дирекція. _________________________

 1. Робота Ради школи ( за окремим планом)

Протягом року. Дирекція.

 1. Робота психолога, бібліотеки школи.

Протягом року.

 1. Подати статистичні звіти.

Відповідно до графіка. Дирекція . __________________

 1. Провести співбесіди з вчителями за підсумками навчального року.

до 01.07. Дирекція. __________________

 1. Вивчити об’єктивність атестації учнів за навчальний рік.

до 01.07.18 р Дирекція.__________________

 1. Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік.

до 01.07. Дирекція.____________________

 

 1. Проаналізувати виконання навчальних програм за рік.

до 01.07. Дирекція.___________________

 1. Провести рейди „Урок”.

Протягом року. Дирекція. _____________________

 1. Забезпечити виконання конституційних прав на освіту:

– організувати допрофільне вивчення окремих предметів;

– організувати профорієнтаційну роботу майбутніх випускників.

до 01.09. Дирекція._____________

 1. Провести перший урок під девізом «Нам є що захищати».

01.09. Класні керівники.__________

 1. Забезпечити виконання заходів за програмою «Діти України»

Протягом року.    Заступник директора з виховної роботи.______________

 1. Проаналізувати роботу з набору учнів у 1-й клас та спланувати

більш ефективні заходи щодо залучення майбутніх першокласників

до навчання в школі.

до 01.09. Дирекція.______________

 

 1. Забезпечити соціальний захист учнів.       Постійно. Дирекція.____________
 2. Організувати дошкільну підготовку дітей 5-річного віку

Протягом року. Дирекція_____________________

 

III. РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕТОДИЧНОГО, ПРОФЕСІЙНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Робота  з  педагогічними  кадрами

 1. Забезпечити перепідготовку та підвищення науково-педагогічної кваліфікації в 2017-2018 навчальному році педагогічних працівників школи відповідно до графіка.

Дирекція  школи. Згідно з планом роботи

 1. Продовжити проведення атестації вчителів-предметників.

Дирекція  школи. Згідно з планом роботи

 1.   З метою підготовки матеріалів і проведення атестації вивчити систему роботи педагогів, які атестуються у 2018 році.
 2. Відвідати систему уроків у вчителів, які атестуються:

Фалькевич І.Г.   – вчитель початкових класів;

Намісняк О.В. – вчитель початкових класів, керівник гуртка, вихователь ГПД.

Голубець І.Г. – вчитель історії,

Ткачишин Б.І. – вчитель початкових класів.

 1. Провести засідання атестаційної комісії з питань  організації атестації педагогічних працівників у 2018 році.

Голова атестаційної комісії. Згідно з графіком до 20.10.17

 1. Ознайомити на черговому засідання педради педагогічний колектив з рішенням атестаційної комісії щодо наслідках атестації педагогічних працівників у 2018 році.

Дирекція  школи. Згідно з планом роботи педради

 1. Організувати вивчення, узагальнення і впровадження в практику роботи педагогічний досвід вчителів, яким за наслідками атестації встановлено вищу кваліфікаційну категорію.

Дирекція школи

 1. Усім педагогам школи в плані самоосвіти передбачити вивчення передового досвіду вчителів країни, області і впроваджувати його в практику своєї роботи протягом року

Члени педколективу. До 10.09.

 1. Спланувати і організувати роботу школи передового досвіду.

Директор. Згідно  з планом роботи

 1. Спланувати роботу ініціативної творчої групи з питань вдосконалення форм і методів сучасного уроку.

Дирекція  школи До 15.09._____________

 1. Постійно знайомити педколектив з передовим педагогічним досвідом вчителів країни, області, району, що друкуються в періодичній пресі, фахових журналах, матеріалах обласного інституту післядипломної освіти.

Заст. директора, бібліотекар. Раз в місяць

 1. Спланувати і організувати роботу школи молодого вчителя.

Заст. директора. До 10.09._________

 1. Скласти графік проведення бесід, надання індивідуальної допомоги вчителям-предметникам.

Дирекція школи. До 10.09._____________

 1. Підготувати і провести внутрішкільні методичні конференції на тему:

–     Психологія сучасного уроку.

–  Діяльність вчителя по розвитку розумових здібностей учнів, формування в них   високої пізнавальної культури.

–   Основні принципи запровадження творчого підходу вчителя і учня до навчально-виховного процесу.

Заст. директора. Протягом року.

 1. Підготувати і провести диспут на тему:

„Сучасні психолого-педагогічні вимоги до уроку”

Заст. директора. Соціальний педагог. Лютий – березень

 1. Провести з вчителями у вигляді рольової гри один із типів нестандартного уроку.

Директор. Лютий

 

IV. ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

ЗАХОДИ ПО ПІДГОТОВЦІ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗОВАНОГО

ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

 1. Провести набір учнів та комплектування 1- 9 класів.

Дирекція. Кл.керівники. До 31.08._____________

 1. Провести комплектування учнів по класах та визначити класні кімнати для самообслуговування.

Дирекція. До 31.08.________________

 1. Шкільній комісії перевірити підготовку навчальних кабінетів, класних кімнат на предмет готовності до нового навчального року.

Дирекція.  Рада школи. До 24.08.______________

 1. Підготувати накази про призначення класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, керівників методичних об’єднань, керівників гуртків і спортивних секцій, про організацію методичної роботи в школі, про проведення атестації вчителів.

Дирекція. До 30.08._______________

 1. Скласти розклад уроків.

Заступник директора з навчально-виховної роботи. До 4.09._____________________

 1. Провести запис учнів у гуртки та факультативи.

Кл.керівники. Вчителі-предметники. До 5.09._________________

 1. Визначити склад редколегій і графік випуску загальношкільної і класних газет.

Заступник директора по виховній роботі.

Педагог-організатор. До 10.09._____________

 

 1. Видати наказ про розподіл обов’язків між членами адміністрації школи.

Директор школи. До 1.09.________________________________

 1.   Підготувати:

а) план роботи школи (голова ради, директор до 1.08.); _____________________

б) план роботи педради школи (дирекція школи до 1.08.);____________________

в) план роботи батьківського комітету (дирекція, голова батьківського комітету до 5.09.);  _________________________

г) план роботи педагогічного всеобучу (заступник директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор до 10.09.); ______________________________

д) розклад проведення контрольних робіт (заступник директора по навчально-виховній роботі до 10.09.); ___________________________

е) план роботи методичних об’єднань (голови методоб’єднань до 10.09.) _______

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ  ЗАХОДИ.

1 Реалізація ідей диференційованого, індивідуального підходу до навчання учнів.

 1. Гуманізація і демократизація педагогічного процесу.

3 Раціональний відбір методів викладання на основі розвитку принципів співпраці „учитель – учень”.

 1. Запровадження нестандартних форм організації навчання.
 2. Підвищення виховного та розвиваючого потенціалу уроку та забезпечення позитивних кінцевих результатів.
 3. Застосування методів навчання на високих рівнях активізації пізнавальної діяльності учнів.
 4. Орієнтація на виконання практичної частини навчальних програм.
 5. Організація і проведення державної підсумкової атестації у 4 і 9 класах.
 6. Позаурочна робота з розширення і поглиблення знань учнів.
 7. Організація роботи факультативів, предметних гуртків, бібліотечно-бібліографічних занять, проведення предметних тижнів, олімпіад, тематичних вечорів, екскурсій, творчих конкурсів тощо.
 8. Проведення додаткових занять і консультацій.
 9. Організація служби оперативної інформації.

 

ТЕМАТИКА ТА ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДРАД

У 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.

 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ – 31 СЕРПНЯ 2017 РОКУ.

 1. Аналіз стану навчально-виховної роботи школи у 2016-2017 навчальному році та завдання на новий навчальний рік.

Доп. директор школи

 

 1. Організований початок навчального року: погодження річного плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік; затвердження режиму роботи школи та структури навчального року; правил внутрішнього трудового розпорядку; охорона праці в школі.

Інформ. директор школи

 1. Про організацію індивідуального навчання  учнів.

Інформ. заступник директора

 

 1. Про оцінювання учнів 2-х класів.

Інформ. заступник директора

 1. Розподіл тижневого педагогічного навантаження.

Інформ. директор школи

 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ – 12 ГРУДНЯ 2017 РОКУ.

 1. Стан викладання хімії за новими програмами.

Доп. директор школи

 1. Адаптація учнів 5-6 класів до навчання за новими Стандартами середньої школи.

Доп. практичного психолога

 

 

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ – 22 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ.

 1. Використання інтерактивних форм і методів при викладанні англійської мови в початковій школі. Доповідь директора школи
 2. Про стан викладання математики.

Доповідає  заступник директора школи

 

 1. Про виконання ухвал та рішень попередніх педрад.

Інформація заст. директора з навч.-виховної роботи

 1. Про підготовку до ДПА у 4 та 9 класах. Вибір предмета для ДПА у 9 класі.

 

 

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ – 24 ТРАВНЯ 2018 року.

 

 1. Про підсумки виконання навчальних програм і стан оцінювання знань учнів  протягом  2017-2018 навчального року.

Доп.заступник директора

 1. Про  переведення учнів 1-4 класів до наступних класів
 2. Про допуск до державної підсумкової атестації учнів 9-го  класу.

Доп. кл. керівник

 1. Про звільнення від підсумкової атестації за станом здоров’я учнів 9- го класу.

Доп. кл. керівник

 1. Про оздоровлення дітей влітку, проведення навчальних екскурсій в 1-4-х класах,   організацію суспільно корисної праці та   навчальної  практики учнів 5-8 класів.

Доп. заступник директора

 1. Про ознайомлення учнів школи з правилами поведінки під час

літніх канікул на вулиці, на воді, у місцях проведення с/г та ін. робіт.

Доп. відповідальний за охорону праці та техніку                                                                                                                              безпеки Антонюк О.В.

 1. Про виконання Угоди з охорони праці між профспілковим комітетом та адміністрацією школи на 2017-2018 роки

Доповідає директор школи,

голова профкому

 

 

П’ЯТЕ ЗАСІДАННЯ – 12 ЧЕРВНЯ 2018 року.

 1.   Про підсумки державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої школи, випуск учнів 9-х класів та видачу свідоцтв і свідоцтв з відзнакою учням 9-го класу

Доп. директор школи

 1. Про переведення учнів 5-8 класів до наступних класів і нагородження відмінників навчання Похвальними листами  „За високі досягнення у навчанні”.

Доп. кл. керівники.

 

 

НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРІ

 

(кожен другий  понеділок місяця)

 

 

СЕРПЕНЬ.

 1. Про підсумки перевірки якості проведених ремонтних робіт в школі.

Завгосп

 1. Ознайомлення з наказом „Про тижневе навантаження вчителів на  2017-2018 навч.року та обов’язки педагогів”.

Директор школи.

 1. Про організацію та проведення Дня знань, Свята першого дзвоника.

Заступник директора

ВЕРЕСЕНЬ.

 1. Про завдання педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму.

Директор  школи.

 1. Аналіз організації літнього відпочинку школярів, зокрема, дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Заступник директора

 1. Про початок навчального року та підсумки перших днів навчання.

Заступник директора з навчально-виховної роботі.

 1. Про повагу до прав учнів.

Директор  школи.

 1.   Про єдині вимоги до ведення шкільної документації

Заступник директора

 1. Про проведення одноденних туристичних походів по рідному краю.

Заступник директора

 1. Розподіл трудових зон, організація самообслуговування.

Педагог-організатор.

 1. Про дотримання графіка чергувань по школі.

Директор школи.

 1. Про планування роботи факультативів, гуртків, спортивних секцій на новий навчальний рік.

Заступник директора

 1. Про організацію охорони праці та дотримання техніки безпеки.

Директор школи.

 

 

ЖОВТЕНЬ.

 1. Про перевірку оформлення документації із всеобучу.

Директор школи.

 1. Про забезпечення підручниками учнів школи.

Бібліотекар.

 1. Про забезпечення навчальних кабінетів навчальними та наочними засобами навчання.

Заступник директора

 1. Про охоплення навчанням учнів позашкільною освітою.

Педагог-організатор

 1. Про роботу педколективу школи з попередження наркоманії, куріння та алкоголізму серед  учнів.

Заступник директора

Директор школи.

 

 

ЛИСТОПАД.

 

.

 1. Про підготовку до роботи школи в зимовий період.

Директор школи.

 1. Про хід підготовки до свята св. Миколая, новорічних та різдвяних свят

 

ГРУДЕНЬ.

 1. Про роботу педагогічного колективу над реалізацією нового Закону України „Про освіту”.

Директор школи.

 1. Про охоплення учнів гуртковою роботою, факультативами та роботою за інтересами.

Заступник директора

 

 1. Про організацію дозвілля школярів під час  проведення Новорічних та Різдвяних  свят та зимових канікул.

Заступник директора

 1.   Про підсумки проведення операції „Живи, книго!”

Бібліотекар.

 

 

СІЧЕНЬ

 1. Про роботу ШРПП

Директор школи.

 1. Про дотримання вимог до оцінювання знань та умінь учнів.

Заступник директора

 1. Про стилі педагогічного спілкування.

 

Соціальний педагог

 1.   Про створення умов для відпочинку учнів.

Педагог-організатор

 1. Про дотримання вимог Закону України „Про мови”  педпрацівниками та учнями

школи.

Директор школи.

 1. Про підсумки проведення предметних тижнів у І  семестрі

Заступник директора

 

 

ЛЮТИЙ.

 1. Про дотримання техніки безпеки в школі – запоруки успішної діяльності всього колективу.

Антонюк О.В.

 

 1. Про роботу дирекції школи з питань правової освіти в школі.

Директор школи.

 1.   Про роботу учнівського самоврядування

Заступник директора

 

 1. Про підсумки перевірки документації з охорони праці та дотримання техніки безпеки.

Директор школи.

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Ознайомлення вчителів школи з вимогами щодо проведення Державної атестації учнів 4,  9 класів.

Заступник директора

Директор школи.

 1. Про підсумки проведення круглого столу „Учитель+учень=крок назустріч”

Заступник директора

 1. Про реалізацію проекту «Фольклор рідного села»

Смерека М.І.

 1. Про підсумки тестування учнів 6-9 класів з української мови та літератури

Заступник директора

 

КВІТЕНЬ

 1. Про результати перевірки стану викладання основ здоров’я у 1-9 класах

Заступник директора

 1. Про результати перевірки стану виховної роботи в школі.

Директор школи

 1. Про роботу з дітьми сиротами та напівсиротами.

Соціальний педагог

 1. Про наслідки перевірки стану збереження меблів та навчального обладнання в школі.

Завгосп

ТРАВЕНЬ

 1. Про основні завдання педагогічного колективу школи по підготовці до нового навчального року.

Директор школи.

 1. Аналіз роботи колективу школи за 2017-2018 навчальний рік. Підготовка матеріалів до звіту директора школи

Директор школи.

 1.   Про набір учнів та комплектування 1-го класу на новий навчальний рік.

Заступник директора

 1. Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів.

Заступник директора

 1. Про підготовку до проведення Свята останнього дзвоника.

Заступник директора

 1. Про початок ремонтних робіт в школі.

Завгосп

 1. Про результати перевірки стану викладання інформатики.

Заступник директора

ЧЕРВЕНЬ

 1. Про організацію літньої оздоровчої кампанії

Заступник директора

 1. Про хід ремонтних робіт в школі.

Завгосп.

 1.   Про дотримання техніки безпеки працівниками школи під час проведення ремонтних робіт.

Директор школи.

 

 

1.1.1. НАРАДИ З ОБСЛУГОВУЮЧИМ ПЕРСОНАЛОМ.

 

 1. Стан підготовки приміщень школи до початку навчального року.

інструктаж з ОП та ТБ.

Серпень. Відповідальні особи.

 1. Регламент роботи обслуговуючого персоналу. Функціональні обов’язки персоналу. Вересень. Завгосп школи.
 2. Стан підготовки приміщень, життєзабезпечуючих систем до роботи в зимовий період. Забезпечення спецодягом та спецінвентарем працівників.

Листопад. Завгосп школи.

 1. Робота обслуговуючого персоналу зі збереження тепла та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях шкіл.

Грудень. Завгосп школи.

 1. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях шкіл. Першочергові об’єкти ремонту.

Березень. Завгосп

 1. Екологічний місячник.

Березень-квітень.  Дирекція.

 1. Капітальний та поточний ремонт систем, приміщень.

Червень.

 

 

            План  роботи ради школи

 

                 І засідання –серпень

 1. Звіт директора школи та голови ради школи про роботу школи за минулий

рік та завдання на наступний навчальний рік

Директор школи. Голова ради школи

 1. Про стан готовності школи до нового навчального року

Директор школи

 1. Затвердження річного плану роботи школи та режиму роботи школи

Директор школи

 1. Про організацію харчування учнів школи

Директор школи

 

               ІІ засідання –грудень

 1. Про позакласну роботу з учнями з обдарованими учнями

Заступник директора

 1. Про стан матеріальної бази школи з предметів природничо-математичного циклу

Директор школи

 

 ІІІ засідання –березень

 1. Про атестацію педагогічних працівників школи

Директор школи

 1. Про проведення державної підсумкової атестації за 2017-2018 н.р.

Директор школи

 1. Про роботу класних керівників

Заступник директора

 1. Організація закінчення навчального року

Дирекція школи

 

ІV засідання –червень

 

 1. Про проведення випускного вечора учнями 9-го класу

Директор школи

 1. Організація відпочинку учнів під час літніх канікул

Заступник директора

 1. Про проведення ремонту шкільних приміщень

Завгосп школи. Директор школи

 

 1. V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

ЗАХОДИ  ПО  ЗМІЦНЕННЮ  ЄДНОСТІ  НАВЧАННЯ  І  ВИХОВАННЯ.

 

 1. Провести засідання методоб’єднань кл. керівників та вчителів початкових класів з питань планування виховної роботи на 2017 – 2018 навчальний рік

Заступник директора. До 31.08.__________________

 1. Перевірити і затвердити плани виховної, позаурочної роботи.

Заступник директора.  До 10.09.___________________________

 1. Провести свято «День знань»_______________________

Дирекція.  1.09.

 1. Підготувати і провести перший урок _______________________

Кл. керівники.

 1. Спланувати і провести тематичні тижні:

 

– тиждень фізкультури і спорту, здоров’я                   11-15.09.17  Антонюк О.В.

 

– тиждень безпеки руху                                               18.09 -22.09.17 Маковецький В.В.

– тиждень трудових традицій                                    18.09 -22.09.17  Шмілка Н.В.

– тиждень учнівського самоврядування                    25.09 – 29.09.17 Ключник М.М.

– тиждень англійської  мови                                      жовтень                Крайник М.І.

 

– місячник шкільної бібліотеки                                                            жовтень

– тиждень музики                                                                                листопад

– тиждень української  писемності та мови                                   листопад

– тиждень толерантності                                                                  листопад

– тиждень правових знань                                                                  грудень

листопад

– тиждень антинікотинової та анти-

наркотичної пропаганди                                                             грудень

 

– тиждень патріотичного виховання                                                      грудень

 

– тиждень народних традицій                                                            грудень

– тиждень підготовки до Різдвяних

свят                                                                                                     грудень

–  тиждень Різдвяних свят                                                               грудень

–  тиждень „Я – громадянин і патріот держави”.                                    січень

–  тиждень історії                                                                           січень

–  тиждень пожежної безпеки                                                         січень

–  тиждень ввічливості                                                                   лютий

–  тиждень початкової школи                                                       лютий

–  тиждень родинно-сімейного

виховання                                                                                    березень

 

– тиждень «Шевченківські дні»                                                  березень                                                                                                                                                                                            – тиждень екології                                                                           квітень

– тиждень біології                                                                           квітень

– тиждень хімії                                                                                 квітень

– тиждень пам’яті                                                                            травень

– тиждень Європи                                                                           травень

 1.   Класним керівникам, класоводам в планах роботи передбачити проведення таких заходів:

– тематичні вечори                                                   –  протягом року

– свято осені, квітів                                                   –  жовтень

– свято зустрічі весни                                               –  березень

– диспути на ввічливість, вихованість,                   –  протягом року

культуру поведінки

– конкурси української пісні, вірша                        –  протягом року

– свято Матері                                                            –  травень

– свято рідної мови                                                   –  лютий

– виховні заходи, приурочені знаменним датам

 

 1. Спланувати і систематично проводити заняття активу учкому.

Педагог-організатор. Протягом року.

 1. Провести загальношкільні та класні заходи, присвячені:

–  Дню незалежності України;

–  Дню  пам’яті жертв голодоморів 1932-1933рр.

–  Дню героя

–  Пам’яті Т.Г.Шевченка;

–  Дню Матері;

– До знаменних та ювілейних дат відповідно до додатку № 1 до річного плану

Заступник директора. Протягом року.

 1. Організувати роботу гуртків за інтересами школярів.

Дирекція школи. До 15.09.____________

 1. Погодити план роботи батьківського комітету школи.

Директор школи. До 10.09.________

 1. Закріпити громадських вихователів за учнями, схильними до правопорушень.

Заступник директора. Кл. керівники. До 10.09.____________

 1. Скласти план позаурочних спортивно-масових заходів: „Веселих стартів”, конкурсів, шахових турнірів, змагань з легкої атлетики тощо

Вчитель фізкультури. До 15.10._____________

 1. Спланувати заходи по участі молодших школярів в дитячому об’єднанні „Козачата”

Педагог-організатор. До 14.10.__________

 1. Продовжити збір матеріалів-описів про туристично-краєзнавчу роботу в школі, збір матеріалів до шкільного краєзнавчого музею.

Кл. керівники. Протягом року.

 1. Кл. керівникам у планах виховної роботи передбачити вивчення  історії, культури, народного побуту, ремесел українського народу.

Кл. керівники. До 10.09._______

 1. Періодично організовувати зустрічі з народними умільцями, цікавими людьми, ветеранами війни і праці.

Кл. керівники. Протягом року.

 1. Продовжувати тестування, анкетування школярів з метою виявлення здібностей, інтересів школярів. Враховувати наслідки анкетування при плануванні виховної позакласної роботи.

Заст. директора, соціальний педагог,              .                                                                     педагог-організатор. Протягом року.

 

 

 1. Розробити заходи по оздоровленню дітей влітку.

Дирекція. До 10.05.________

 1. Спільно з лікувальними установами району скласти графік проведення медичних оглядів учнів, їхнє медичне обслуговування і профілактичну роботу по запобіганню захворювань.

Дирекція. До 10.09._________

 

 

 

ВИХОВАННЯ  ПРАВОСВІДОМОСТІ  ТА  ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

                                     ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 

 

 1. Класним керівникам в планах виховної роботи передбачити заходи спрямовані на роз’яснення  Конституції – Основного закону України.

Кл. керівники. До 10.09._______

 1. Провести загальношкільні заходи: круглий стіл, вечір запитань та відповідей, дискусії по матеріалах Конституції України.

Заступник директора. Протягом року.

 1. Продовжити роботу клубу правових знань з учнями 8- 9-х класів.

Дирекція школи спільно з працівниками правоохоронних органів.

Протягом року , згідно плану.

 1. Провести класні учнівські збори, загальношкільні лінійки, на яких обговорити питання поведінки школярів, правила для учнів, виконання Статуту школи.

Козацька рада, кл. керівники.

Протягом року.

 1. Забезпечити глибоке вивчення членами педколективу постанов уряду, законів, рішень колегії і наказів Міністерства освіти і науки України по профілактиці правопорушень.

Кл. керівники. Протягом року.

 1. Поновити куточок правових знань.

Вчитель правознавства. До 10.11.

 1. Організувати і провести тиждень правових знань.

Вчителі правознавства. Листопад.

 

 1. Організувати зустріч з працівниками правоохоронних органів району, представниками районної державної адміністрації, місцевої влади, керівниками підприємств, установ тощо.

Заст. директора по  вих. роботі. Кл. керівники. Протягом року.

 1. Розробити тематику лекцій з правових  знань для батьків.

Заст. директора по навч.- вих. роботі. Кл. керівники. До 20.09.

 1. Організувати роботу батьківського лекторію на правову тематику.

Заст. директора, вч. правознавства. До 20.09.

 1. Організувати проведення бесід з школярами-старшокласниками про шкідливість вживання наркотичних засобів.

Соціальний педагог. Кл. керівники. Протягом року.

 1. Організувати проведення бесід з школярами про шкідливість вживання алкоголю та тютюнопаління.

Заст. директора.  Кл. керівники

Протягом року.

 

ВИХОВАННЯ  В  УЧНІВ  ВІДПОВІДАЛЬНОГО  СТАВЛЕННЯ  ДО НАВЧАННЯ  ТА  БЕРЕЖЛИВОГО  СТАВЛЕННЯ  ДО  КНИГИ.

 

 

 1. На загальних учнівських зборах обговорити питання про стан збереження шкільного майна та ставлення учнів до підручників.

Козацька рада. Кл. керівники. Протягом року.

 1. Організувати проведення тижня книги

Бібліотекар. Березень.

 1. Постійно проводити рейди-перевірки стану учнівських підручників по класах. Наслідки рейду обговорювати на засіданні ради школи, на загальношкільних лінійках, висвітлювати в шкільній стінгазеті.

Кл. керівники. Протягом року.

 1. Періодично проводити учнівські збори з питань навчання та поведінки учнів, підводити підсумки  навчання

Кл. керівники.  Протягом року.

 1. На класних годинах, загальношкільних виховних заходах проводити обговорення цікавих  самостійно прочитаних книг.

Бібліотекар. Заступник директора

Протягом року.

 1. Періодично проводити бібліотечні уроки, бесіди з культури читання,  обговорення різних видів читання, індивідуальні бесіди по самостійному підбору книг тощо.

Бібліотекар. Кл. керівники. Протягом року.

 1. Вчителям-предметникам, бібліотекарю постійно висвітлювати роль і значення книги в житті дітей, виховувати з допомогою книги моральні та загальнолюдські цінності, підвищувати роль естетичного виховання .            .  .                                                                                                                                                                                                       Бібліотекар,   заступник  директора школи. Протягом року.
 2. Періодично випускати загальношкільну та класні стінні газети, інформаційні бюлетні, проводити літературні бесіди про книгу, організовувати книжкові виставки, тематичні полички, перегляд літератури, екскурсії в сільську бібліотеку.

Козацька рада. Бібліотекар.

Заст. директора. Протягом року

ВИХОВАННЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  САМОСВІДОМОСТІ,  ПАТРІОТИЗМУ.

 

 1. У планах позаурочної виховної роботи передбачити бесіди з учнями про незалежну Україну, її історію, традиції, культуру, народні ремесла тощо.

Кл. керівники. До 10.09.

 1. Питання національного та громадянського виховання постійно вивчати на заняттях школи національного та громадянського виховання.

Заступник директора  Протягом року.

 1. З учнями старших класів періодично проводити дискусії на теми: „Я і моя країна в майбутньому”, „Якою я хочу бачити свою Україну”, „Що таке національна свідомість?”, „Що таке патріотизм?” тощо.

Кл.керівники. Протягом року.

 1. Проводити зустрічі з цікавими людьми різних професій, народними умільцями, людьми творчих професій.

Заст. директ. по виховній роботі. Протягом року.

 1.   Організовувати і проводити тематичні інформації, вечори, бесіди, ярмарки в рамках тижнів народознавства, історії, Матері тощо.

Заст. директора з навч.-виховної роботи             .                                                                                    Кл.керівники. Згідно плану.

 1. Провести свято-конкурс української пісні, української мови.

Кл.керівники. Вчителі укр. мови. Згідно плану.

 1. Розробити заходи, присвячені незалежності України, пам’яті жертв Чорнобильської трагедії, пам’яті Т.Г.Шевченка та ін.

Козацька рада. Педагог-організатор.

Протягом року, згідно плану.

 1. Продовжити дослідницько-наукову краєзнавчу роботу.

Козацька рада. Педагог-організатор.

Протягом року.

 1. Продовжити збір матеріалів до шкільного музею.

Вчителі історії, народознавства. Протягом року.

 1. Продовжити участь школярів в русі „Моя земля – земля моїх батьків”, експедиції „Краса і біль України”.

Педагог-організатор. Кл. керівники.

Протягом навч.року.

 

ЕСТЕТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ  ШКОЛЯРІВ.

 

 1. Провести конкурс-виставку виробів з природного матеріалу „Квіткове королівство”, малюнків „Осіння фантазія”, робіт народних умільців (вишивок, в’язання, бісеру, плетіння з лози), конкурси пісні, танцю тощо.

Кл.керівники. Вчитель образ.мист., кер. гуртків

Протягом року.

 1. Провести конкурс на краще оформлення класної кімнати.

Дирекція школи. Кл.керівники.

Грудень.

 1. Привести в належний стан, естетично оформити шкільне приміщення, навчальні посібники, унаочнення.

Адміністрація школи. Керівник музею.

Зав. кабінетами. Протягом року.

 1. Залучити школярів до занять в гуртках за інтересами.

Керівники гуртків. Кл. керівники.

До 15.09.

 1. Проводити рейди-перевірки класних кімнат, визначити кращі з них по естетичному оформленню, чистоті та порядку.

Рада школярів. Щомісяця.

 1. Поновити методичні матеріали  методичного куточка

Заст. директора з навчально-виховної роботи

До 1.11.

 1. Привести в належний стан подвір’я школи, спортивні майданчики, пришкільну ділянку.

Вч. труд. навч.,  фізкультури.

До 1.09.

 

 

 1. Провести конкурс на краще оформлення класної стінної газети.

Вч. образ. мист.  Педагог-організатор.

До 1.11.

 1. Провести конкурси:
 • на кращий вірш про свій край;
 • на краще читання творів Івана Низового
 •                           жовтень 2017 р.  Смерека М.І.
 • на краще читання, знання творів Т.Г.Шевченка, на кращий авторський

твір про Т.Г.Шевченка

Вч. укр.мови та літератури. Педагог-організатор

До 15.05.2011

 

ТУРИСТСЬКО  –  КРАЄЗНАВЧА  РОБОТА.

 

 1. Продовжити участь школярів у русі „Моя земля – земля моїх батьків”, експедиції „Краса і біль України”.

Педагог-організатор. Кл. керівники. Протягом року.

 1. З метою вивчення рідного краю, періодично проводити туристично-краєзнавчі походи, подорожі, екскурсії.

Класні керівники.Згідно  з планом роботи.

 1. Продовжити оформлення альбому „Наші подорожі”.

Козацька рада. Протягом року.

 1. Продовжити пошукову дослідницьку роботу з вивчення історії рідного краю, історії села Дубаневичі, історії школи

Голубець І.Г. Протягом року.

 1. Періодично організовувати зустрічі з цікавими людьми, учасниками АТО, вдовами загиблих воїнів тощо, членами родин Героїв Небесної Сотні.

Заст. директора з  виховної роботи.

Протягом навч.року.

 

 

ТРУДОВЕ  ВИХОВАННЯ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

 

 1. Класним керівникам організувати проведення бесід з учнями про працю і вибір професій.

Кл.керівники. Протягом року.

 1. Визначити для учнівських колективів зони дій корисних справ, та добиватись постійного обслуговування цих зон.

Педагог-організатор. Протягом року.

 1.   Педагогічному колективу, старшокласникам взяти участь в ремонті шкільного приміщення.

Дирекція школи.____________

Травень, червень.

 1. Постійно надавати допомогу інвалідам та учасникам АТО, одиноким пристарілим.

Рада школи. Постійно.

 1. Провести екскурсії на виробництва: хлібозавод,  цегельний завод, фабрику іграшок.

Кл.керівники.  Вч.трудового навчання.________

Протягом навч.року.

 

 1. Організувати змагання по школі на краще збереження шкільного приміщення і шкільного майна.

Дирекція школи. Козацька Рада . Протягом року.

 1. Періодично проводити зустрічі з кращими виробничниками, людьми різних професій.

Кл.керівники. Протягом року.

 1. Провести традиційний вечір – зустріч з випускниками

Кл.керівники. Лютий.

 1. У планах навчально-виховної роботи передбачити ознайомлення учнів з різними  професіями:

а) при викладанні основ наук;

б) у процесі трудового навчання;

в) при проведенні позакласної роботи.

Вчителі-предм. Кл.керівники. До 20.09.

 1. З учнями 8-9-го класів провести зустрічі з викладачами Вишнянського ДАК та Погірцівського СПТУ.

Кл. керівники.  Дирекція. Березень.

 1. Провести вечір запитань та відповідей за участю відповідальних працівників районного центру зайнятості населення.

Соціальний педагог. Квітень.

 1. Продовжити озеленення села, школи

Кл. керівники. Жовтень- березень

 

 

 

СУСПІЛЬНЕ  ТА  СІМЕЙНЕ  ВИХОВАННЯ.

 

 1. В планах роботи передбачити розгляд питань:

– координація виховної роботи в школі і вдома;

– робота батьків по вихованню та самовихованню дитини;

– прищеплення навичок фізичної праці в сім’ї;

– правове виховання школярів;

– посилення роботи щодо протидії пияцтву, алкоголізму, тютюнопалінню, вживанню наркотиків серед учнівської молоді.

Дирекція, кл.керівники. До 10.09.

 1. Спланувати роботу батьківського всеобучу.

Заст. директора. Класні керівники. До 10.09.

 1. Спланувати роботу батьківських зборів.

Дирекція, кл. керівники. До 10.09.

 1. Постійно залучати до позакласної роботи батьків та громадськість села.

Кл.керівники. Постійно.

 1. Спільно з батьківським комітетом проводити рейди по перевірці виконання учнями режиму дня.

Дирекція, кл.керівники.   Постійно.

 1. Створити банк даних таких категорій: багатодітні сім’ї, дітей-напівсиріт, сиріт.

Заступник директора.Кл.керівники. До 15.09.

 1. На засіданнях батьківського комітету періодично заслуховувати звіти батьків про виховання дітей та контроль за їх навчанням і поведінкою.      .                                           Дирекція. Голова батьківського комітету. Постійно.
 2. Постійно проводити індивідуальні бесіди з батьками з питань виховання школярів.                                                        Кл.керівники. Постійно.
 3.   Провести загальношкільні батьківські збори.

Дирекція. Згідно плану.

 1. Організувати вивчення передового педагогічного досвіду про співробітництво батьків і класних керівників з питань виховної роботи.                                   .                                                           Заступник директора. Протягом навч.року.

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИХ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ.

 

ПЕРШІ ЗБОРИ – ВЕРЕСЕНЬ

 1. Підсумки роботи школи за минулий рік та завдання на новий навчальний рік.

Доп. директор школи

 

 1. Профорієнтація учнів – запорука правильного вибору професії.

Доп. профорієнтатор центру зайнятості

 

 1. Доведення правової інформації з метою попередження скоєння правопорушень дітьми та інформація про відповідальність за скоєні правопорушення.

Доп .старший дільничий інспектор                                                                                                                                                                                                                .

 1. Поради лікаря – педіатра Градівської амбулаторії сімейної медицини
 2. Організація самоврядування в школі.

Доп. педагог –організатор

 

ДРУГІ ЗБОРИ –  БЕРЕЗЕНЬ

 

 1. Про організаційне забезпечення закінчення 2017-2018 н.р.

Доп. директор школи

 1. Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів та батьків як умова розуміння особистості учня.

Доп.заступник директора

 1. Творчий звіт учасників учнівської художньої самодіяльності.

Відповідальна педагог-організатор

VІ. ОХОРОНА ЗДОРОВЯ  І  ЖИТТЯ  ДІТЕЙ, ПЕРСОНАЛУ

         ШКОЛИ. ЗАХОДИ  З  ТЕХНІКИ  БЕЗПЕКИ  ТА  ОХОРОНИ

                                                        ПРАЦІ.

 1. Скласти акт прийняття школи до  нового навчального року.

до 01.09. Директор школи.

 1. Здійснювати перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в

школі.                                                                 до 01.09. Відповідальний за охорону.

 1. Провести наради з питань охорони життя і здоров’я учнів та

вчителів.                                                            до 01.09. Директор школи.

 1. Затвердити угоду з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом школи.                       до 01.09. Голова профспілки.
 2. Організувати проведення бесід з основ безпеки життєдіяльності.

до 01.09. Заст. дир. з навч. роботи.

 1. З метою попередження дитячого травматизму провести роботу з

учнями та їх батьками;вивчити правила дорожнього руху; провести бесіди     з попередження випадків утоплення  школярів, вивчення правил  поводження з  джерелами електроструму  та  правил  безпеки при користуванні газом, щодо запобігання  дитячому  травматизму від вибухово-небезпечних предметів, протирадіаційної  безпеки.

Протягом року. Класні керівники.

 1. Продовжити роботу з узагальнення матеріалів для уроків основ здоров’я та зі створення кабінету.               Протягом року. Вчителі  основ здоров.
 2. Заслухати на нарадах при директорі інформацію заступника директора з  виховної роботи про стан  роботи щодо попередження  дитячого травматизму та викладання курсу „Основи здоров’я”.

Протягом року. Заст. директора

 1. Організувати роботу загонів ЮІР .

до 01.09. Педагог-організатор

10.У планах роботи на період канікул  передбачати заходи оздоровчого  характеру та  заходи щодо попередження дитячого травматизму.

до 01.09. Заст. директора. Класні керівники.

11.На  батьківських зборах обговорити питання щодо попередження  дитячого  травматизму.                                                   Дирекція. Класні керівники.

12.Перед  проведенням екскурсій, походів проводити інструктажі з  попередження травматизму дітей.

Протягом року. Вчителі.

13.Здійснювати  контроль за  роботою  вчителів хімії, біології,   фізики,  трудового навчання, фізичної культури щодо виконя правил з техніки  безпеки в кабінетах, майстернях,  спортивних  майданчиках.

Протягом року. Директор, відпов. за ОП.

14.Проводити  інструктажі з учнями  з  техніки безпеки в майстернях, спортивних майданчиках, кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики.

Протягом року. Вчителі.

15.Оформити акти-дозволи на проведення занять на спортивних майданчиках, в майстернях, кабінетах  з  особливими  умовами роботи, акти перевірки міцності укріплення  установки спортивних споруджень.

до 01.09. Вчителі фізичної культури.

 1. Перевірити наявність інструкцій з охорони праці приміщення, де це передбачено відповідними нормативними документами.

до 01.09. Дирекція.

17.Систематично запрошувати до школи співробітників ДАІ, пожежної частини для проведення бесід з учнями та батьками.

Протягом року. Вчителі.

18.Провести поглиблений медичний огляд та диспансеризацію учнів (на виконання програми „Діти України”).

До 01.10.10р. Дирекція.

19.Забезпечити виконання  санітарно-гігієнічних вимог у класних       кімнатах,  майстернях, харчоблоку, інших  приміщеннях  школи. Протягом року.

Класні керівники, вчителі.

 

 

20.Забезпечити контроль за якістю їжі та харчів у шкільній їдальні.

Протягом року. Директор, бракер. комісія

21.Забезпечити систематичне проведення санітарно-освітньої     роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, спланувати в планах виховної роботи за напрямами:

–  Гігієна та режим дня школяра;

–  Профілактика паразитарної захворюваності;

–  Профілактика шлунково-кишкових захворювань;

–  Профілактика захворювань органів зору;

–  Обережно-кліщі;

–  Профілактика грипу та гострих респіраторних  захворювань;

–  Профілактика серцево-судинних  захворювань;

–  Обережно, грип! Протигрипозні щеплення;

–  Профілактика захворювань опорно – рухової системи;

–  Профілактика захворювань  нервової системи;

–  Профілактика йододефіциту;

–  Профілактика СНІДу та венеричних захворювань;

–  Аналіз захворювань учнів по школі, профілактика.

Протягом року. Класні керівники.

22.Організувати в кожному класі санітарні пости, пости чергування  по боротьбі з курінням  на  території школи, провести інструктажі. Організувати проведення фізкультхвилинок.                                                                   до 05.09. Заст. директора

23.Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, добиватися акуратності, охайності від кожного учня.                                   Протягом року. Класні керівники.

24.Створити спеціальні медичні групи з фізичної культури для дітей  зі  слабким здоров’ям .

25.Провести планові заміри  опору ізоляції.

Завгосп , відповідальні.

26.Провести планові та позапланові інструктажі з ОП та ТБ  з  персоналом школи.                                                           Протягом року. Відповідальні за ОП.

27.Організувати літнє  оздоровлення учнів, дітей вчителів через профспілковий комітет.                         червень-вересень. Дирекція.

VІІ. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ШКОЛИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

 1. Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготовки до нового навчального року: кабінетів, рекреацій, інших приміщень.

Комісія з підготовки школи до нового навчального року.

 1. Здійснити комплекс заходів з підготовки школи до роботи в зимових умовах. Серпень-жовтень. Завгосп школи.
 2. Провести ревізію опалювальної системи, систем водопостачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до навчального року. Здати систему теплопостачання та опалення на гідравлічне випробування представникові тепломережі.

до 01.09. Завгосп школи.

 1. Провірити збереження поповнення та використання бібліотечного фонду:

– комплектування та забезпечення учнів підручниками й навчальними

посібниками;

– стан збереження підручників;

– комплектування бібліотечного фонду необхідною навчальною,

навчально-методичною, художньою літературою.

Протягом року. Бібліотекар.

 1. Поповнити матеріальну базу шкільних майстерень, провести поточний

ремонт.                                                                 Червень-липень. Дирекція.

 1. Поповнити кабінети навчально-методичною літературою, періодикою, ТЗН.                                                                Протягом року.                                                                           Дирекція.
 2. Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію матеріальної бази,

паспортизацію  кабінетів, провести списання  матеріальних цінностей.

Вересень-листопад. Завгосп школи. Відповідальні особи.

 1. Скласти акти на проведені ремонтні роботи та господарчі роботи за

позабюджетні та благодійні кошти.                      до 20.09.

Батьківський комітет.

 1. Проводити огляд стану та збереженості шкільного майна, інвентарю,

обладнання в кабінетах.

 1. Провести благоустрій пришкільної ділянки, екологічний місячник.

Організувати догляд за зеленими  насадженнями в літній період.

Квітень-серпень. Вчителі труд. навч.,біології, завгосп школи.

 

11.Контролювати показники газового лічильника, електролічильників. Дотримуватись лімітів використання  електроенергії, газу.

Завгосп школи. Щомісяця, щоденно.

12.Придбання миючих засобів, інвентарю, спецодягу.

Завгосп школи. По потребі.

13.Організація роботи щодо залучення позабюджетних коштів.

Протягом року. Дирекція.

 1. Підбиття підсумків роботи школи зі зміцненням матеріальної бази та господарської діяльності за навчальний рік. Червень. Дирекція.

Підготовка школи до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення збереження тепла, електроенергії та водоресурсів.

 

 1. Проведення ремонту віконних рам, кватирок, дверей.

Липень-жовтень

 1. Обклеювання віконних рам у класах, коридорах, місцях загального користування. Жовтень.
 2. Профілактичний контроль лічильників.

Червень.

 1. Перевірка системи газопостачання та газових приладів

Червень-серпень.

 1. Фарбування, утеплення труб.

Серпень.

 1. Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, коридорах.

1 раз на місяць.

 1. Маркування електровимикачів.

Серпень.

 1. Проведення рейдів з перевірки участі працівників і учнів у заходах з енергозбереження.

1 раз на місяць.

 1. Перевірка функціонування водоміру.

Вересень.

10.Проведення зварювання водопостачальних труб (за потребою).

Серпень.

11.Закриття кранів системи зливу унітазів на вихідні, канікулярні та святкові дні.

Постійно.

12.Заготівля піску, тирси для посипання  тротуарів.

Жовтень.

13.Придбання лопат, грабель для очищення території.

Вересень.

14.Закріплення ділянок шкільної території за класами для прибирання.

Вересень.

15.Проведення  роз’яснювальних бесід з учнями щодо збереження тепла, електроенергії, води.

Постійно.

VIIІ. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ        ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

 

 1. Протягом навчального року здійснювати такі види внутрішкільного контролю:

– контроль за станом навчально-матеріальної бази;

– контроль за рівнем знань, умінь і навичок учнів та рівнем вихованості школярів;

– контроль за станом планування та обліком документації;

– контроль за виконанням державних законодавчих актів, наказів і розпоряджень МОН України, місцевих органів влади, пропозицій інспекторських перевірок,   рішень педрад, власних наказів та розпоряджень;

– перевірка і затвердження планів навчально-виховної роботи вчителів, всіх ланок     діяльності школи, аналіз виконання навчальних планів і програм, викладання    окремих предметів, ефективності уроків;

– визначення системи роботи вчителів, класних керівників;

– оперативний контроль за станом техніки безпеки й охорони праці, пожежної безпеки, попередження травматизму та нещасних випадків з дітьми.

Дирекція школи. Постійно.

 1. Скласти узагальнюючий графік внутрішкільного контролю за навчально-виховним процесом в школі.

Директор. До 1.09.

 1. Перевірити і затвердити:

– календарні плани вивчення програмового матеріалу;

Заст. директора. До 10.09.

– розклад уроків на 1-й та 2-й семестри;

Заст. директора.До 1.09., до 10.01.

– календарні плани роботи шкільних організацій;

Педагог-організатор. До 15.09.

– режим виховної позакласної роботи;

Заст. директора.До 15.09.

– плани роботи класних керівників;

Заст. директора.До 15.09.

– плани роботи методоб’єднань;

Директор. До 15.09.

 

– план роботи шкільної бібліотеки;

Директор. До 10.09.

– плани роботи навчальних кабінетів;

Директор. До 10.09.

– плани роботи гуртків, факультативів;

Заст. директора. До 10.09.

 

– плани самоосвіти вчителів;

Директор . До 10.09.

– розклад проведення підсумкової атестації та консультацій;

Директор. До 10.05.

– графік навчально-виробничої практики;

Заступник директора. До 10.05.

 1. Підготувати графік проведення перевірки учнівських зошитів (система письмових робіт, робота над помилками, культура ведення зошитів).

Заст. директора. До 10.09.

 1. Скласти графік проведення контрольних робіт.

Заст. директора. До 15.09.

 1. Скласти графік контролю за станом викладання навчальних предметів, зокрема, молодими вчителями та тими вчителями, які атестуються.

Заст. директора .До 15.09.

 

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *