“Про створення робочої групи по проведенню самооцінювання діяльності закладу освіти”. Наказ №67 від 02.09.2021р.

Міністерство освіти та науки України

Гуманітарне управління Городоцької міської ради

Дубаневицький заклад загальної середньої освіти

І-ІІ ступенів імені Івана Альберта

Городоцької міської ради

вул. Передміська, 91 с.Дубаневичі Львівського району Львівської області, 81541

телефон: (03231)26455    email:dubanevychi@ukr.net

Код ЄДРПОУ 22345515

____________________________________________________________

                                                          НАКАЗ

02 вересня 2021                         с. Дубаневичі                                    № 67

Про створення робочої групи

по проведенню самооцінювання

діяльності закладу освіти

Відповідно до Законів України «Про освіту» (стаття 41) та «Про повну

загальну середню освіту» (стаття 42), керуючись рекомендаціями з побудови

внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі, з метою постійного

підвищення якості освітньої діяльності, забезпечення відкритої прозорої і

зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень,

систематичного відстежування та коригування результатів навчання кожного

здобувача, спрямованості системи оцінювання на формування в учнів

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання,

використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах

освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2021-2022 н.р.  вивчення й самооцінювання якості

освітньої діяльності закладу освіти за напрямком  «Система оцінювання здобувачів освіти»

2. Затвердити склад робочої групи для вивчення та самооцінювання закладу

освіти (Додаток 1).

3. Затвердити орієнтовний План роботи робочої групи з проведення

самооцінювання закладу освіти .(Додаток 2).

4. Голові робочої групи Голубець І.Г.:

– координувати результативне проведення самооцінювання системи діяльності

закладу освіти;

– систематично проводити навчання з членами робочої групи щодо визначення і

аналізу системи оцінювання;

– підготувати форми для проведення комп’ютерного методу опитування та

форму спостереження за навчальним заняттям;

– узагальнити результати самооцінювання та визначити рівень освітньої

діяльності закладу освіти за визначеним напрямком;

– підготувати висновки і визначити шляхи вдосконалення освітньої діяльності.

– розподілити обов’язки між членами робочої групи (Додаток 3).

5. Членам робочої групи:

– використовувати такі методи збору інформації як вивчення документації,

спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх

учасників освітнього процесу;

– підготувати перелік запитань для проведення анкетування серед педагогічних

працівників, батьків та учнів щодо системи діяльності закладу освіти

– підготувати звіт до 17.05.2022 року за результатами самооцінювання з

пропозиціями про удосконалення системи діяльності закладу освіти.

6. Практичному психологу Кіт І.І.:

– провести комп’ютерний метод опитування щодо системи діяльності закладу

освіти серед педагогічних працівників, учнів, яким виповнилося 14 років та

батьків учнів 2, 6, 9 класів;

– підготувати довідку щодо узагальнення результатів опитування учасників

освітнього процесу..

7. Заслухати звіт про результати самооцінювання діяльності закладу за визначеним напрямком на засіданні педагогічної ради.

8. Оприлюднити звіт про результати самооцінювання та спостереження на сайті

школи.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор:                               Маковецький В.В.

З наказом ознайомлені: Голубець І.Г.,

Кіт І.І.,

Уніят М.М.

Маковецька Г.І.

Гриньків Л.І.

Гринько Н.Й.

Легедза С.

Додаток 1 до наказу №67

від 02.09.2021р.

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

з вивчення та самооцінювання системи оцінювання діяльності закладу з напряму «Система оцінювання здобувачів освіти»

1. Голубець І.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи, голова

робочої групи;

2. Уніят М.М.. вчитель початкових класів, голова профкому,

3. Кіт І.І.- педагог-організатор; практичний психолог;

4. Маковецька Г.І.., голова методичної спільноти вчителів початкових класів,

учитель початкових класів;

5. Гриньків Л.І., голова методичної спільноти вчителів природничо-

математичних дисциплін, вчитель математики;

6. Гринько Н.Й. – голова батьківської спільноти закладу;

7.  Легедза Соломія – член учнівського самоврядування.

Додаток 2 до наказу №67

від 02.09. 2021 р.

Орієнтовний план роботи робочої групи з вивчення та самооцінювання

здобувачів освіти

Засідання І.

1. Організація та проведення  вивчення й самооцінювання якості

освітньої діяльності за визначеними напрямками у закладі освіти» у 2021 – 2022 н.р.

Голубець І.Г. – голова робочої комісії.

2. Затвердження членів робочої групи з питань вивчення й самооцінювання

якості освітньої діяльності.

Маковецький В.В., директор закладу освіти.

3. Ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності

за напрямком «Система оцінювання здобувачів освіти»

Засідання ІІ.

1. Про розроблення, оприлюднення та інформування учасників освітнього

процесу про критерії, правила та процедури оцінювання .

Голубець І.Г., голова робочої комісії.

2. Про підготовку запитань для проведення підсумкового опитування усіх

учасників освітнього процесу щодо системи оцінювання .

Голубець І.Г., голова робочої групи; члени робочої групи .

3. Про проведення підсумкового опитування щодо системи оцінювання їх

навчальних досягнень.

Члени робочої групи .

4. Про підготовку звіту за результатами самооцінювання за

напрямком.

Члени робочої групи .

5. Про узагальнення результатів самооцінювання та визначення рівня за зазначеним напрямком

освітньої діяльності закладу освіти.

Голубець І.Г., голова робочої групи; члени робочої групи.

6. Про визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності.

Маковецький В.В., директор закладу освіти.

Додаток 3 до наказу №67

від 02.09.2021р.

Розподіл обов’язків у складі експертної робочої групи

1. Голубець Іванна Григорівна (голова експертної робочої групи)

Напрями 2 «Система оцінювання здобувачів освіти»

– Форма спостереження за освіт. середовищем

– Анкетування педагогів, учнів, батьків

– Узагальнена таблиця за напрямком

– Аналітична довідка (з пропозиціями щодо

оцінювання в розрізі критеріїв, вимог та

напрямів, висновки та рекомендації в розрізі

вимог та напрямків)

– Висновок і рекомендації

2. Уніят Марія Михайлівна, (член експертної робочої групи)

Напрям 2, «Система оцінювання здобувачів освіти »

– Форма вивчення педагогічної діяльності

– Форма вивчення документації напрямами 2

3. Маковецька Ганна Іванівна

– Узагальнена таблиця напрямом 2,

– Аналітична довідку (з пропозиціями щодо

оцінювання в розрізі критеріїв, вимог та

напрямів, висновки та рекомендації в розрізі

вимог та напрямків)

По результатах роботи у ЗО, члени експертної робочої групи готують:

– форму спостереження за освітнім середовищем;

– форму вивчення документації;

– результати анкетування;

– узагальнену таблицю (за зазначеним напрямом)

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *