Положення про систему відеоспостереження

Положення 

про систему відеоспостереження

в Дубаневицькому ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Івана Альберта

І. Загальні положення  
Положення про систему відеоспостереження в в Дубаневицькому ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Івана Альберта  визначає порядок проведення відеоспостереження, мету системи відеоспостереження, способи його здійснення, доступ до записів, їх збереження, а також відповідальність за використання відповідної апаратури, її функціонування й технічне обслуговування. Застосування системи відеоспостереження здійснюється з урахуванням вимог Конституції України, законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних». Норми цього Положення поширюються на здобувачів освіти, педагогічних працівників, технічний та обслуговуючий персонал, відвідувачів закладу.  Положення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті школи.   
ІІ. Мета системи відеоспостереження.  Об’єкти контролю.  
Відеоспостереження в закладі проводиться відкрито. Відеоконтроль здійснюється з метою:      
1) підвищення ефективності забезпечення режиму безпеки, збереження   життя і  здоров’я  учасників  освітнього  процесу;          
2) об’єктивної фіксації подій;          
3) збереження   майна  закладу;        
4) контролю в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його неможливо.        
3. Об’єктами системи відеоспостереження є приміщення  (коридор І і ІІ поверху, рекреаційний зал ІІ поверху) та  територія   закладу.   
ІІІ. Режим системи відеоспостереження 

Учасники  освітнього  процесу  та  відвідувачі  закладу, що потрапляють до зони видимості камер спостереження, інформуються про ведення відеоконтролю шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень. Відповідальним за організацію роботи системи відеоспостереження є директор закладу.Запис відеоспостереження проводиться на цифровий відеореєстратор. За допомогою програмного забезпечення, встановленого на комп’ютері, здійснюється вивід зображення на монітор та запис відеосигналу з камер на жорсткий диск.  Максимальний термін часу, протягом якого зберігається запис на носіях, визначається технічними можливостями відеозаписуючого пристрою.  
У разі фіксації нестандартної ситуації відеозапис може зберігатись до спеціальної вказівки щодо його знищення. 
Перегляд записаних відеоданих здійснюється в режимі обмеженого доступу (з використанням паролю доступу) та   без присутності  сторонніх осіб. 
Передача відеозаписів з камер відеоспостереження третій стороні   допускається лише у випадках, визначених чинним законодавством. Особи, які мають доступ до даних системи відеоспостереження несуть персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження відеоматеріалів. Особи, винні у порушенні режиму доступу до відеозаписів та конфіденційності відеозаписів, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.   
IV. Захист персональних даних при використанні системи відеоспостереження            Обробка та зберігання даних, отриманих в результаті роботи  системи відеоспостереження, здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних».   
Ухвалено педрадою закладу за погодженням з батьками (протокол №4 від 30.12.2021 р.)

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *